Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα

Aenaos Thalassa

Η ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ιδρύθηκε στα τέλη του 2019 με σκοπό απολύτως και αποκλειστικά μη κερδοσκοπικό και κοινωφελή. Συνίσταται στην προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικώς του θαλασσίου περιβάλλοντος και την παροχή υποστήριξης για κάθε έργο, πρωτοβουλία και δραστηριότητα που προάγει την ως άνω προστασία, την βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση θαλάσσιων οικοσυστημάτων παγκοσμίως αλλά και παράκτιων οικοσυστημάτων με προτεραιότητα την Μεσόγειο και ιδιαιτέρως στην Ελληνική Επικράτεια.

Ίδρυμα Thalassa

To Thalassa είναι Ελβετικό Ίδρυμα που ιδρύθηκε το 2013 και προωθεί τη διαφύλαξη της θαλάσσιας ζωής στη Μεσόγειο. Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, τα σπάνια είδη, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, βρίσκονται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών του. Μέσα από τη συμμετοχή, την περιβαλλοντική δέσμευση και τις συνέργειες, στοχεύει στη βιωσιμότητα, όπου οι κοινότητες είναι σε θέση να επιτύχουν οικονομική ανάπτυξη χωρίς να χάνουν τα θαλάσσια φυσικά τους αποθέματα. Ο απώτερος στόχος του είναι να θέσει ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και να δημιουργήσει μια ομάδα από «Γαλάζια Νησιά», όπου η προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντός τους θα συνδέεται με τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους.
Με βάση αυτό το όραμα, και επιλέγοντας ως πιλοτική περιοχή δράσης το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, το ίδρυμα Thalassa υποστήριξε και υλοποίησε μια σειρά δραστηριοτήτων που οδηγούν στην αποκατάσταση, τη διατήρηση, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επιπλέον, ενθαρρύνει την έρευνα και συνεργάζεται στενά με την επιστημονική κοινότητα για πολυάριθμα περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της τοπικής κοινότητας με τρόπο πλήρως εναρμονισμένο με τη φύση.

“Μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια, το ίδρυμα Thalassa έχει υλοποιήσει μια σειρά σημαντικών δράσεων που μπορούν να αποτελέσουν έναν χρήσιμο Οδικό Χάρτη για την αποτελεσματική διαχείριση και άλλων νησιών ή θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.”

MOm

Η MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, είναι ελληνική, μη κυβερνητική, περιβαλλοντική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1988 με τη νομική μορφή του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου). Η MOm δραστηριοποιείται για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του παράκτιου και θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας μέσα από την προστασία της μεσογειακής φώκιας, του μοναδικού είδους φώκιας της Μεσογείου και του σπανιότερου είδους φώκιας στον πλανήτη.

Μια εξειδικευμένη και αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων διάφορων ειδικοτήτων (π.χ. βιολόγων, τεχνικών πεδίου, εκπαιδευτικών και ανθρώπων της επικοινωνίας) με τη βοήθεια εθελοντών, υλοποιούν δράσεις σε 5 βασικούς τομείς:

• Έρευνα
• Διάσωση και Περίθαλψη
• Προστασία και Διαχείριση
• Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η MOm είναι επίσημα αναγνωρισμένο επιστημονικό ίδρυμα σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση CITES (αρ. πρωτ: 89670/1427/12‐3‐2007 / κωδ: GR 003), ενώ όλες οι δράσεις επιστημονικής έρευνας, διάσωσης και περίθαλψης πραγματοποιούνται με τις σχετικές άδειες από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Από το 1996 η MOm είναι μέλος με δικαίωμα ψήφου της IUCN (International Union for the Conservation of Nature), της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στον κόσμο και με εκπρόσωπό της συμμετέχει στην Ομάδα Ειδικών για τις Φώκιες (Seal Specialist Group).

Αιγίδα

Δωρητές

Υποστηρικτές

Management Body of the NMPANS

Χορηγοί

Intro

Η ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση ιδρυθείσα στην Ελλάδα με σκοπό την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής στην Μεσόγειο. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Thalassa που ιδρύθηκε το 2013 με έδρα την Ελβετία more..

Επικοινωνία

  • ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ-Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
  • +30 210 4121980
  • grants@thalassafoundation.com
  • Μαυρομιχάλη 3, 18545 Πειραιάς
Scroll to Top